יום העצמאות

מעמד מזיכרון לעצמאות

מעמד הבדלה מיוחד לציון המעבר המורכב שבין עצב לשמחה.

אירוע הכולל תפילה, קטעי קריאה, שירה והדלקת משואות קהילתית.

יום רביעי, ג' אייר תשע"ו, 11.05.2016, בשעה 18:00

יום העצמאות

יום העצמאות

 פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.