קבורה רפורמית

מנוחה אחרונה וטקסי זכרון

אנו איתכם גם בעתות כאב, נכונים להציע לכם טקסי לוויה וזיכרון אלטרנטיביים על בסיס המסורת בשילוב נגיעה אישית.


 

 

פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.