מתן שם לתינוק/ת

במעמד חגיגי ומרגש, מול ארון הקודש, מכריזים על שם התינוק/ת. עוטפים את כניסתו של הרך הנולד לעולם בברכות מסורתיות ומתחדשות, באיחולים ובהתרגשות רבה. ניתן לשלב קידוש צנוע בסיום התפילה.

 

שם לתינוקפעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.