פרשת השבוע - בלוג קהילת קמץ

בלוג זה מיועד להפצת הדרשות השבועיות על פרשת השבוע
Tags >> בר מצווה

דרשת בר המצווה איתמר לב

פורסם על ידי: ilans

תוייג ב בר מצווה

ilans

שבת שלום לכל המתפללים והמתפללות!

פרשת השבוע היא הארוכה ביותר בתורה, 176 פסוקים, אבל הדרשה שלי תהיה קצרה! – רק על 3 פסוקים. וגם זאת רק מעט, ממה שניתן ללמוד מהם.

בברכת הכוהנים שבפרשה כתוב: "ישא ה' פניו אליך  וישם לך שלום" –  למילים אלו יש השפעה גם על המחויבות האישית של כל אחד מאיתנו ואפילו על חברות מסחריות בארצנו, כמו למשל: חברות הסלולר, תחום המעניין אותי מאד. אני אסביר!

כולנו יודעים ש"לשאת פנים" משמעותו להעדיף מישהו, יותר ממה שמגיע לו לעומת אחרים.

אבל, אפשר גם לראות זאת כעשיית "חסד" כלומר עושים יותר ממה שחייבים לפי החוק או המצווה. לפי המדרש, התורה מתכוונת כאן ליחסים שבין אלוהים לאדם, אלוהים פועל בגישת החסד, כלפי האדם.

א ב ל  זה הדדי! אומר המדרש: אדם עני ובניו שאוכלים ארוחה דלה ונשארים רעבים , אינם חייבים לכאורה בברכת המזון , שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת" והם אינם שבעים! אבל גם אותם עניים עושים "חסד" כלפי הקדוש ברוך הוא ומברכים בכל זאת על הארוחה. זו הדדיות אלוהים ואדם, שלא מסתפקת רק בחוק היבש, רק במה שמוכרחים.

אם כך, חברות הסלולר צריכות לאמץ גם הם את דרך ה"חסד" כאשר הם מתייחסים למגוון לקוחותיהם.

המשך הפסוק  "וישם לך שלום", מתייחס ליחסים בין בני האדם, וקובע את שיא היחסים בין בני האדם, וזה השלום. זו המטרה העליונה של ברכת הכוהנים.

)(

אני כילד, עד עכשיו – מתעניין מאד בענייני תחבורה ובעיקר בסוגי מכוניות. ויש בפרשת השבוע, עניני תחבורה שהם קשורים לצדק חברתי ולהתפתחות בהלכה ובחוקים. אני אסביר!

הציווי המקורי האלוהי בתורה, לשבט לוי במדבר, הוא : לשאת את כל כלי המשכן על הכתף. והנה אנו מוצאים סתירה לכך בפרשת השבוע!  עשירי ישראל ומנהיגיו מציעים למשה, במקום לסחוב על הכתפיים, להשתמש בשש עגלות רתומות לבעלי חיים  לצורך סחיבת כלי המשכן!

בהמשך, אלוהים היה צריך לצוות על משה לקחת ולהשתמש בעגלות במקום בכתפי הלוויים.

למעשה , נשיאי שבטי ישראל פעלו בניגוד להלכת התורה ולדרישת משה לסחוב על הכתפיים, ובעקבות הדרישה של הנשיאים, אלוהים התאים את ההלכה לשיטת העגלות.

המדרש מספר שמשפחת לוויים אחת נשאה על כתפיה את קודשי המשכן וכל שאר חפצי ומרכיבי המשכן, הועמסו על העגלות. זה היה הפיתרון הנכון.

היום במדינתנו, הנושאים הערכיים שהם: הצדק, החינוך, הבריאות, התרבות והאמונה צריכים להיות נישאים על כתפיים ואילו השלטון, הביטחון והפוליטיקה צריכים התפתחות הלכתית וחוקית שתגדיל את הצדק החברתי.

)(

בפסוק האחרון שאני מביא לתשומת ליבכם, כתוב: "ביום כלות משה להקים את המשכן" כאילו משה בעצמו הקים את המשכן. אבל בתורה מפורט שאיש חכם בשם: בצלאל, יחד עם פועלים, אומנים ואנשי מקצוע הם אלה שהקימו את המשכן.

משה מקבל כאן את ההכרה והכבוד בדומה לראש ממשלה שמצהיר: אני עשיתי, אני הקמתי וכו' .   

דבר דומה קרה ב"מקדש שלמה". מי שהכין את התשתית , החומרים והתקציב היה דוד המלך ומי שבנו היו המהנדסים והפועלים והמנהלים ובכל זאת קוראים למקדש: מקדש שלמה.

המדרש מסביר: כי מה שקובע איננה היכולת המעשית-פיזית של הבונים אלא מי שגורם לדברים לקרות. זו היוזמה והרוח וההובלה של המנהיג. בלי אנשי החזון , לא היו מוקמים המשכן והמקדש ולכן זה על שמם של משה, שלמה וגם כך אצל הרצל!

זהו לקח החשוב לי במיוחד כי גם אני רוצה למצוא את הטוב בכל דבר וליזום ולהצליח בהרבה מקומות, שבהם אני מסוגל.

לסיום, אני רוצה להודות להורי , לאבא ולאמא, לאחיותי – יש לי רק אחיות – להורים של אבא ולהורים של אמא, לדודים ולדודות וחשוב ביותר לבני ובנות הדודים ולכל מי שטרח והגיע, מקרוב ומרחוק והעדיף את הארוע הזה על פני ארועים אחרים.

תודה למורה הטעמים הסבלני והמתמיד – יפתח, ותודה מיוחדת לרב מאיה ליבוביץ, על הלימוד ההנחיה ותשומת הלב.

               תודה.