מועדון הסרט הטוב

מועדון הסרט הטוב המתחדשלקראת ההקרנה תבוא הודעה

 פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.