שער לתרבות ישראלית

רחל שמי מונק

 

 


 


ערב לזכרו של הרב בארי טבצניקוף ז"ל

הרב מיכאל מרמור עם ההרצאה בנושא "אקטיבזם חברתי כפעילות רוחנית: מורשתו של אברהם יהושע השל".

הודעה על המועד תימסר בקרוב.

אנא עקבו אחר הפרסומיםפעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.