עיונים במקרא

עיונים במקרא בנושא: ספר היובלים

 

בהנחיית הרב שלמה פוקס

 

‎ספר היובלים אשר נמצא ערוך במאה השנייה לפני הספירה, הוא מקבילה לספר בראשית עד למתן תורה. נעיין בספר אל מול ספר בראשית – נלווה את קריאת התורה בשבתות ונברר על השווה והשונה, על מקור ותרגום, על שאלות ומתן פתרונות.

 

16 מפגשים בימי שני אחת לשבועיים 20:00-21:30

 

מחיר לקורס שנתי : 390 ₪ לחברי קהילה , 550 ₪ לאורחים

 


פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.