פרשת השבוע - בלוג קהילת קמץ

תיאור קצר אודות הבלוג שלך

פרשת פנחס

Posted by: dalia

Tagged in: Untagged 

dalia

פרשת פנחס תש"ע


אלפים צועדים מזה שבוע בעקבות הזוג אציל הנפש נועם ואביבה שליט, משהו בזוג הצנוע והשקט מזכיר לי את בנות צלופחד של פרשת פנחס ומאפשר לי הערב להציג בפניכם אתר אינטרנט חדש בשם "סלונה" שמפרסם כל שבוע כתבה על פרשת השבוע במבט פמיניסטי. את הכתבה לפרשת פנחס כתבתי אני, ואני מביאה אותה היום בפניכם ומקדישה אותה לאביבה ונועם שליט.


בפרשת "פינחס" שתי פעילויות בולטות: האחת גברית, והשנייה נשית; את האחת ניתן לאפיין על ידי קו אנכי פורץ, ואת השנייה על ידי קו מתעגל; הראשונה היא פעילות של אדם בודד, השנייה של קבוצה - חמש נשים.

את הפעילות הראשונה מבצע פינחס בן אלעזר הכהן - דגם הקנאי לה'. הוא זועם על זיווג תערובת של איש מישראל עם אישה נוכרייה, בת מדיין, ובעודם פתח אוהל מועד נוטל רומח בידו ומחדירו לרחמה של המדיינית מבעד לזכרותו של מאהבה הישראלי.

את הפעולה השנייה מבצעות בנות צלופחד הפועלות ללא צל של פחד בהביאן יחדיו דרישה הלכתית חדשנית בפני משה.

שלא כרוב נשות המקרא, שהן אלמוניות - בנות אבותיהן או נשות בעליהן, לחמש בנות צלופחד יש שמות פרטיים מפורשים: "ושם בנות צלופחד מחלה ונועה, חוגלה, מילכה ותרצה" (כו,לג).

שלא כמו פינחס הפועל ברצף אלים: "ויקח... ויבוא... וידקור" (כה ,ז-ח ), עליהן אומר הכתוב: "ותקרבנה ... ותעמודנה לפני משה" (כז א-ב), פעילות זהירה, מנומסת, דיאלוגים.

להתקרבות של הבנות שני פנים:

מחד גיסא זו התקרבות פיזית. הבנות אינן מתכוונות לצעוק, הן מתקרבות כדי לדבר ולהישמע בנועם. אל נטעה לחשוב שהן לוחשות מפה לאוזן בביישנות. להפך, הן טוענות בציבור-בפני משה, אלעזר הכהן, הנשיאים וכל העדה!

מאידך גיסא, הן מתקרבות זו לזו כדי להתחזק ולהתלכד. הן נשענות על אחוות הנשים שביניהן.

ההתקרבות נועדה לתקן עוול. על פי החוק שנהג עד ימיהן לא יכלו בנות לנחול נחלה גם במקרה שלא היו בנים במשפחה. הן פונות בבקשה למשה: "אבינו מת במדבר...למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן ,תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו" (כז, ג-ד). כמובן שהעובדה שעומדות מולו חמש נשים ולא אחת מחמשת את אי הצדק של החוק הנוהג ומנכיחה אותו.

משה, שכמעט לכל שאלה הייתה לו תשובה נותר אילם "ויקרב את משפטן לפני ה'" השימוש בשורש: ק.ר.ב שתיאר גם את פעולת הבנות/הנשים מלמד שמשה הפנים את מסר הקרבה שהביאו הבנות. אולי חשש משה שאם ישנה את החוק בעצמו יקים עליו עדת גברים שלופי חרבות כפינחס בן אלעזר הקנאי, אולי היה משה פמיניסט, אולי ראה בצדקת טענת הבנות ורצה שתינתן לשינוי החוקתי גושפנקא אלוהית.

"כן בנות צלופחד דוברות" נענה הקב"ה (כן- לשון כנות), ומצווה: "נתון תתן להם אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן" (כז,ז).

כך משנות חמש בנות את החוק לדורות: "ואל בני ישראל תדבר לאמור: איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו... והייתה לבני ישראל לחוקת משפט כאשר ציוה ה' את משה" (כז, J, יא).

במדרשים ובפרשנויות רואים בבנות צלופחד את הציוניות הראשונות ,מי שלא ויתרו על נחלה בארץ המובטחת , מייחסים להן חכמה וצדקנות: "אותו הדור היו נשים גודרות מה שהאנשים פורצים". כאן מביא המדרש דוגמאות אחדות לכך שהנשים גודרות את מה שהגברים פורצים, אני אצטט רק אחת מהן, והיא שהגברים לא רצו להיכנס לארץ בעקבות הדיווח של המרגלים, ואילו הנשים "קרבו לבקש נחלה בארץ. לכך נכתבה פרשה זו סמוך למיתת דור המדבר, שמשם פרצו האנשים וגדרו הנשים" ( במדבר רבה, כא, י).

ומה זכו אלה שביצעו את שתי הפעולות המרכזיות בפרשתנו? פינחס בן אלעזר הכהן הקנאי זכה לברית שלום וכהונת עולם ואילו הבנות זכו לברית נחלת עולם.

מן הכהונה לא נותר היום אלא שם תואר, שכן בית המקדש מקום כהונתם אינו קיים. אך מן הנחלה הנשית נותרה ארץ ישראל שאהבתן של הנשים אליה הדביקה גם דורות מאוחרים וזכינו לראות התחדשות עמנו על אדמתה.

עכשיו אנחנו, נשות העולם המודרני, שוקדות לפתח אחוות נשים ולתקן את כל הראוי בחברותינו למען שוויון מלא לנשים.


מה תותיר אחריה הצעדה להחזרת גלעד שליט – אין לדעת.

אני מתפללת שהכוח האנושי הצועד עם נועם ואביבה יחלחל אל משפחות אסירי חמאס ויקומו גם הן ויעשו מעשה לא כפנחס אלא כבנות צלופחד וכמשפחת שליט, ואני מתפללת שהאסירים בכל הצדדים יניחו לרומח ולכידון לחרב ולטיל ויזכו לברית שלום.פעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.