ברית מילה

למעוניינים להעשיר את טקס ברית המילה המסורתי או למעוניינים בעיצוב הטקס לאחר שהברית נערכה בביה"ח.


בריתפעילות הקהילה מתקיימת בתמיכת הסוכנות היהודית לא"י, המגבית היהודית מטרו-וסט, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, WRJ , האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת ותורמים פרטיים.